Telefon
WhatsApp

Boğazkesen Köprüsü

     Kelkit ile tozanlının kucaklaştığı Boğazkesen üzerinde kurulmuş bir insanlık köprüsüdür. Tarihte Amasya Niksar bağlantısını sağlayarak görev yapmıştır.

     Sağlam ve düzgün kesilmiş dikdörtgen şeklindeki taşlarla zemine oturtulmuş, su içerisinde dört ayağı bulunmaktadır. Ayakların yarıya kadar olan kısmı ile yarıdan sonrasının mimari tarzı değişiktir. Kale köyü tarafındaki ikinciayağın suya yakın kısmında kesme taşa işlenmiş iki adet “Haç” işareti bulunmaktadır.      

     Buna göre köprü ayaklarının Bizans dönemine ait olduğu, ayakların yarıdan sonrasının ise Selçuklu ve Osmanlı eseri olduğu anlaşılmaktadır. Yaşlıların anlattıklarına bakılacak olursa, önceleri köprüde Selçuklu arması olan “Kartal” bulunduğu, fakat sonradan sulara karışarak kaybolduğu belirtilmektedir.

     Yavuz Sultan Selim Han’ın Çaldıran seferi’ne giderken geçtiği köprü