Telefon
WhatsApp

Silahtar Ömer Paşa Camii

     Silahtar Ömer Paşa Camii, Akça (Fidi) kasabasındadır. Camiye adı verilmiş olan Ömer Paşa’nın kimliği hakkında yeterli bilgi olmamakla birlikte çobanlıktan paşalığı yükselen bir şahsiyet olduğu rivayet edilmektedir. Camii, Osmanlı dönenimde Selçuklu tarzıyla inşaa ve tezyin edilmiştir .

      Ömer Paşa Camii; sadece bu yörenin değil aynı zamanda Anadolu’daki ahşap camilerin sağlam kalabilmiş en güzel ve zengin örneklerinden biridir. Dıştan sade bir görünüşe sahip olan camiinin etrafı üç taraftan bir revak sırasıyla kuşatılmış, dıştan da moloz taş örgülü bir avlu duvarıyla çevrilmiştir. Avluya kuzey batıdaki bir kapı ile geçilir. Yuvarlak kemerli, tuğla örgülü ve kirpi saçaklı girişlerden kuzeydeki cümle kapısı olup, diğerlerinden daha büyük tutulmuştur..

     Burası camii girişinin tam karşısına isabet etmektedir. Avlunun kuzeybatı köşesine yakın zamanda bir şadırvan yapılmıştır. Camiyi batı, kuzey ve doğu yönlerinden çeviren revaklar esere diğer ahşap camilerde pek karşılaşılmayan farklı bir görünüm kazandırmıştır.

Ahşap desteklerin taşıdığı yine ahşaptan sivri kemerlerden müteşekkil bu bölümün zemini yarım metre kadar yükseltilerek platform şekline getirilmiş tabanı tuğla ile döşenerek destek aralarında bir metre yüksekliğe kadar parmaklıklarla kapatılmıştır. Yan cephelerdeki kemerlerin iç yüzleri kuzeydekilerin hem iç hem de dış yüzleri mavi ve tonlarının hakim olduğu renkli boyalarla tezyin edilmiş, köşeliklere bitkisel motifler resmedilmiştir.